Zara

Se

Zara sitter ved pulten og ser ut gjennom vinduet. Mens læreren ber sjetteklassingene finne frem bøkene sine, kjenner hun på nytt denne nagende uroen for Zara. Den siste tiden har den tidligere pliktoppfyllende og aktive jenta endret seg.


I det siste har Zara vært avvisende, fjernere og har ofte hoppet over leksene. Læreren er sikker på at noe plager Zara, men de gangene hun har klart å få henne på tomannshånd, har hun fått beskjed om ikke å bry seg.

Kan det bare være vanlige pubertetsendringer? Mobbing? Eller skjer det noe på hjemmebane for tiden som læreren burde vite om? Det kan være lett å trekke konklusjonen at «hun ville vel sagt ifra hvis det var noe», men mange barn og unge trenger voksne som spør en gang ekstra.

Barn kan vise tydelig at noe har skjedd, men det kan være vanskelig å fortelle andre om noe en selv ikke forstår eller har fått hjelp til å tenke om. Ikke alle barn viser tydelig at de har det vanskelig, men når det er nok til å vekke en bekymring som ikke går over, må den voksne ikke gi seg i å utforske.

Zara og andre barn trenger at voksne ser, prøver å forstå og gjør noe. Våg å se!