Zara

Gjøre

Når du blir urolig for et barn må du bli klar over hva som konkret gjør deg bekymret og følge det opp. Det kan være viktig å SNAKKE med noen, for å finne ut mer eller drøfte videre oppfølging.


Du kan snakke med barnet, ungdommen, foreldre, kollegaer, lederen din eller andre fagpersoner/barneverntjenesten. Husk at det ikke er du som skal etterforske eller utrede, hovedansvaret ditt handler om å ta bekymringen på alvor og SNAKKE slik at barn i vanskelige situasjoner får hjelp.

I filmen kan du se helsesøster SNAKKE med Zainab. Dette er en måte å løse denne samtalen på, men ikke den eneste. Diskuter med kollegaer hvordan dere vil gjøre det.

Hvordan ville du lagt opp en samtale med Zainab?
Hvordan ville du reagert på det hun forteller?
Har du den kunnskapen du trenger til å forstå det hun forteller?

Du kan få gode råd til samtalen i artikkelen Samtaleverktøy.