Zara

Forstå

Barn som har det vanskelig, forteller det ofte ikke med en gang. Det kan være mange grunner til det. Barn kan frykte reaksjonene til den de forteller det til, de kan være redde for ikke å bli trodd eller forstått.


De kan også være redde for å miste kontroll over hva som skjer med det de forteller. Kommer barnevernet og tar dem ut av familien? Hvordan skal det gå med lillesøster? Når vi jobber med barn kan det være viktig å huske hvor vanskelig det kan være å fortelle om noe som barnet ikke selv forstår.

Mange barn opplever at temaer som vold, trusler og overgrep er tabu og ikke noe man kan snakke om. Noen opplever også negativ sosial kontroll og ukultur. Barn og unge kan også holde ting hemmelig på grunn av skam, skyldfølelse og frykt for represalier. De kan ha en opplevelse av at det er deres skyld at de utsettes for vold eller overgrep. Noen tenker at hvis de bare hadde vært litt snillere, litt flinkere til å hjelpe til, litt mer lydig osv. så hadde ikke volden skjedd. Utrygge voksne kan forsterke eller overføre tabuer og vi må vise at vi tør å snakke om vanskelige ting.
 
Det er viktig å vise at vi forstår at det kan være vanskelig, samtidig som vi ikke slutter å gi dem nye muligheter til å snakke. Det er mange måter å spørre på - prøv igjen!