Om SNAKKE

Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut (2014-17). Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

SNAKKE skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. Prioritert målgruppe i 2018 er barnehageansatte, og et opplæringsprogram vil bli påbegynt i alle regioner.

SNAKKE er et opplæringsprogram som skal ut i kommunene i regi av RVTS. Dette arbeidet er i gang og vil skje parallelt med evalueringer av nytteeffekt og bruk. Plattformen lanseres tidlig i utviklingsprosessen, og utprøving og implementering skal være en dynamisk prosess der videreutvikling skjer fortløpende.

SNAKKE har flere deler; SNAKKELAB, SNAKKEsim og en kunnskapsdel LærMer.

I SNAKKELAB vises filmer av barn i samtale med en voksen. Samtalen er ment som læring og inspirasjon til å reflektere over egen kunnskap og egne følelser. Hva kan jeg møte i en slik samtale? Ville jeg valgt den samme tilnærmingen som på filmen eller ønsker jeg å gjøre noe annet? Hvordan er vi enige om å gjøre det hos oss?

SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Du går inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt.  Gjennom en simulert relasjon kan du øve deg på bedre dialog med barn og unge.

Våg å gi deg hen til det virtuelle universet og utforsk mulighetene SNAKKEsim gir.

I LærMer kan du lese om det du blir opptatt av når du spiller eller ser film. Hvordan samtale med barn, hva er mitt ansvar og hvordan kan jeg forberede meg?

Den digitale opplæringsplattformen og tilgangen til spillet SNAKKEsim er åpen og tilgjengelig for alle, og kan fritt tas i bruk. Instruksjon til hvordan du laster ned og spiller SNAKKEsim finner du under ØVE eller Start Spillet. Om du trenger teknisk assistanse, send e-post. Den kan også brukes om du har andre spørsmål om siden eller ønsker at opplæringsprogrammet skal gjennomføres i din kommune eller arbeidsplass.

Vi håper plattformen vil gjøre deg tryggere og modigere i samtaler med barn også når du har en bekymring.