Marius

Gjøre

Når du blir urolig for et barn må du bli klar over hva som konkret gjør deg bekymret og følge det opp. Det kan være viktig å snakke med noen, for å finne ut mer eller drøfte videre oppfølging.


Du kan snakke med barnet, ungdommen, foreldre, kollegaer, lederen din eller andre fagpersoner/barneverntjenesten. Husk at det ikke er du som skal etterforske eller utrede, hovedansvaret ditt handler om å ta bekymringen på alvor og snakke slik at barn i vanskelige situasjoner får hjelp.

I filmen ser du læreren SNAKKE med Marius. Dette er en måte å gjennomføre en slik samtale på, men ikke den eneste. Diskuter med kollegaer hvordan dere ville ønsket å gjøre det.

Hva synes du om måten læreren snakker med Marius på?
Hvilke føleler vekker samtalen hos deg?
Hva ville du sagt i en slik samtale?

Du kan få gode tips til en slik samtale i artikkelen Samtaleverktøy.