Marius

Forstå

Barn utsatt for eller vitne til overgrep kan som Marius være konstant aktiverte og engstelige, de er på vakt for trusler og innstilt på fare. Dette kan gi ulike utslag både av fysisk, psykisk og atferdsmessig art.


Å «bite fra seg» kan være en naturlig reaksjon når en er i en stadig spenningstilstand, og det er lett å misforstå andres atferd og reaksjoner og tolke alt i verste mening og som farlig.

Marius er ofte voldsom og truende. Andre kan være tydelig avvisende eller prøve å gå i ett med omgivelsene, noen kan gjøre alt for å ikke tiltrekke oppmerksomhet, og andre prøve å opprettholde fasaden. De kan gi inntrykk av å ikke trenge voksne, og vise liten tillit og respekt. En hjelpetanke for voksne kan være å tenke at det ikke er slik.

Barn viser oftere hvordan de har det gjennom handlinger enn med ord. Det er mange årsaker til at barn endrer atferd eller oppfører seg på måter som vekker uro eller bekymring. Derfor er det viktig at vi ikke slutter å være nysgjerrig, at vi utforsker og undrer oss om hva som kan ligge bak.

Det er lett å bli sint på sinte barn, men for å få til å SNAKKE - må du holde hodet kaldt og hjertet varmt!