Maja

Øve

SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Du går inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt. Gjennom en simulert relasjon kan du øve deg på bedre dialog med barn og unge.

Våg å gi deg hen til det virtuelle universet og utforsk mulighetene SNAKKEsim gir.


Start SNAKKEsim