Maja

Gjøre

Når du blir urolig for et barn må du bli klar over hva som konkret gjør deg bekymret og følge det opp. Det kan være viktig å SNAKKE med noen, for å finne ut mer eller drøfte videre oppfølging.


Du kan snakke med barnet, ungdommen, foreldre, kollegaer, lederen din eller andre fagpersoner/barneverntjenesten. Husk at det ikke er du som skal etterforske eller utrede, hovedansvaret ditt handler om å ta bekymringen på alvor og SNAKKE slik at barn i vanskelige situasjoner får hjelp.

Filmen viser pedagogisk leder i barnehagen som snakker med Maja. Det som skjer her er én måte å gjøre det på, og det blir kommentert av en fagperson. Det beste er om den barnet først forteller til er den som snakker mer med barnet, men her var assistenten usikker på hvordan hun skulle håndtere det. Mange føler seg usikre på hvordan de skal håndtere slike samtaler, og det er vanskelig å få erfaring. Her kan du se en måte å gjøre det på, og i spillet kan du ØVE selv.

Hva tenker du om måten pedagogisk leder snakker med Maja på?
Ville du valgt andre ord eller sagt andre ting?

Bruk filmen som utgangspunkt for å diskutere med kolleger hvordan dere ønsker å gjøre slike samtaler.

Du kan få gode råd om samtaler med små barn i artikkelen Samtaleverktøy.