Maja

Forstå

Barn som sier eller viser ting som er «forbudte» kan være fristende å ignorere. Det kan forklares med at de har rik fantasi og sier og gjør mye rart.


Prøv å forstå hva som ligger bak - istedenfor å irettesette eller overse ord og handlinger.

Barn som snakker om vold eller sex trenger ikke å ha blitt utsatt for overgrep, men det skal bekymre voksne nok til å utforske mer. Barn og unge viser at de har det vanskelig på ulike måter.

Noen ganger kan barn:

  • selv fortelle at de er utsatt for vold eller overgrep


Andre ganger kan de:

  • gi indirekte beskrivelser
  • vise atferd eller følelser som bekymrer


Barn er ofte spontane og kan assosiere, som Maja mellom tiss og banan. De kan snakke uten filter og i bruddstykker. For å kunne forstå må vi våge å nøste i ledetrådene de gir oss.

Barn viser oftere i handling enn i ord hvordan de har det, feks i måten de leker eller snakker på. Oppførsel i lek og i samspill med barn eller voksne kan gi bekymring. Noen barn kan virke engstelige eller stresset, mens andre barn oppfører seg som vanlig i de fleste situasjoner.

Se bak atferden! Det er alltid en grunn til at barnet oppfører seg som det gjør.