Tegn og reaksjoner

I Norge utsettes titusener av barn for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av oppveksten. Mange av disse barna vokser opp uten at noen får vite om det. Barn som er vitne til eller utsettes for overgrep, viser ulike tegn eller reaksjoner.

Lytt til magefølelsen
Tegnene på at et barn er utsatt kan være klare eller utydelige. Voksne kan gå lenge med en nagende uro for et barn de kjenner, og snakke mye sammen før de gjør noe. Vi vil at du skal bli trygg nok til å handle når du er bekymret for at barn lever med vold eller overgrep.

Tegn kan være noe barnet sier i lek eller samtale:

 • gir konkrete beskrivelser
 • assosiasjoner 
 • fortellinger


eller noe barnet viser:

 • i tegninger
 • i noe de skriver
 • gjennom endring i oppførsel
 • med følelser som tristhet og sinne
 • med utagering eller tilbaketrekking
 • med merker og skader på kroppen


RVTS Nord har et e-læringsverktøy for skoler og barnehager om vold og seksuelle overgrep, tilgjengelig her: http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn

Husk at barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep bruker mye krefter på å skjule det. De kan bli utsatt for trusler, eller ha lojalitetsfølelse og omsorg for utøver. Enkelte frykter konsekvenser en avsløring kan ha for dem selv, for utøver eller andre i familien. Mange barn er ikke klar over at det de opplever faktisk er vold eller overgrep. De har heller ikke ordene for å fortelle om hendelser de aldri har snakket om før. Andre igjen opplever at voksne vet hva de utsettes for – uten at dette fører til at de får hjelp, og volden og overgrepene blir stoppet.

Signalene barn og ungdom sender ut – er til deg. Du har ansvar for å se, lytte og SNAKKE.Ane Heiberg Simonsen, RVTS Øst

 

For å hjelpe barn du er bekymret for bør du:

 • skrive ned hendelser, utsagn og tanker du har gjort deg
 • drøfte bekymringen med kollegaer
 • snakke med barnet
 • vurdere om bekymringen skal meldes til barneverntjenesten eller politiet


Hvis du ikke melder bekymring hva skal videre tiltak være?


Andre ressurser: