Hva gjør vold med barn?

”Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil”.


Dette er en god definisjon av vold fordi den sier noe om konsekvenser og ikke bare om vold i seg selv. Vi må utvide voldsbegrepet for å oppdage all typer vold vi trenger å bli bekymret for.

De som hjelper voldsutsatte forteller at de kan jobbe i årevis uten å se en eneste blåveis.

Hva tenker du når du hører ordet vold? Det er ganske vanlig å se for seg en fysisk voldshandling. Vi tenker på slag, spark, blåveiser og det vi kan se med det blotte øyet. Volden har også noen «usynlige» konsekvenser, som i følge forskning og de som er berørt, er verre en selve voldshandlingen. Den psykiske belastningen er verst sier de som lever med vold, og dette støttes av forskning på helse belastninger. Det å vite at vold kan skje når som helst gjør at volden alltid er tilstede som en mulighet.

Alle former for vold påfører barn frykt og redsel og fratar dem forutsigbarhet og omsorg. Volden kan være fysisk, psykisk eller seksuell. Den kan ha mange former:

  • negativ sosial kontroll 
  • rus og utagering
  • mangler på omsorg
  • mangel på oppfølging
  • mangel på kjærlighet.


Ofte utsettes barn for vold fra de som skulle gi omsorg og beskyttelse, da blir konsekvensene enda større. De barnet skulle hente beskyttelse og trygghet fra, er den som også gir fare og utrygghet. Dette gir barnet et uløselig dilemmaer siden det trenger nærheten til foreldre, som også kan være «farlige». For barn som lever med vold og overgrep hjemme er det en dobbel belastning; de opplever mer stress, og er dårligere til å mestre stress fordi vold tar mye energi og hindrer læring.

Vold øker stress i alle kroppens organer og systemer. Stress over lang tid er skadelig for kroppen.

En stor studie fra USA viser sammenhengen mellom belastninger i barndommen (Adversive Childhood Experiences) som vold og overgrep ogsenere helseskader.

Forskerne bak studien var spesielt overrasket over tre ting:

  • hvor vanlig belastninger i barndommen er
  • hvor sterk sammenhengen er mellom belastningene og ulike sykdommer
  • at de ikke hadde lært om dette før


Noen forskere mener at om sammenhengen hadde vært like sterk for en bakterie eller et virus ville vi gjort en stor innsats for å utvikle en vaksine eller medisin mot bakterien.

Barn utvikler mestringsstrategier for å leve med volden som ikke alltid er like hensiktsmessige. De kan komme i veien for læring av sosiale ferdigheter og kan bi symptomer.


Andre ressurser: