Lær mer

Hvordan håndtere bekymring for om barn er utsatt for vold og overgrep.

For deg som jobber med barn og unge er det viktig å ha kunnskap om tegn og reaksjoner på vold og overgrep hos barn og unge.  I kunnskapsdelen "Lær mer" vil vi motivere og gi kunnskap.